Print
Monday, 29 June 2020 00:00

TMI รับมอบเกียรติบัตรเพื่อสนับสนุนไฟส่องสว่าง กลางสนามหม่อมราชวงศ์ จุรีพรหม กมลาศน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

: นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ รับมอบเกียรติบัตรจาก รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล (ขวา) อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หลังจาก TMI ได้ร่วมสนับสนุนไฟส่องสว่างกลางสนามหม่อมราชวงศ์ จุรีพรหม กมลาศน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ห้องปฐมบริบท ชั้น 1 อาคารประสานมิตร เมื่อเร็วๆนี้