logo

.
Home TMI บริจาคหลอดไฟ โรงเรียนวัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์)
PDF Print E-mail
Monday, 01 April 2019 00:00

TMI จัดกิจกรรม CSR บริจาคหลอดไฟ LEDTMI บริจาคหลอดไฟ โรงเรียนวัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์) : บริษัทได้บริจาคหลอดไฟให้กับโรงเรียนวัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์) โดยมี นายวิรัชพล สมมากผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ

 

เนื่องจากทางโรงเรียนขาดแคลนอุปกรณ์ไฟฟ้า มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาโรงเรียนและซ่อมบำรุงหลอดไฟที่ชำรุด ณ โรงเรียนวัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์) จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 


 

 

 
bottom

Copyright © 2010.TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC CO,.LTD.