logo

.
Home TMI จัดกิจกรรม CSR บริจาคหลอดไฟ LED
PDF Print E-mail

TMI จัดกิจกรรม CSR บริจาคหลอดไฟ LEDTMI จัดกิจกรรม CSR บริจาคหลอดไฟ LED : TMI บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม CSR เพื่อคืนกำไรให้กับสังคม โดยบริจาคหลอดไฟ LED จำนวน 100 ดวง ให้กับมูลนิธิคนตาบอดและคนพิการ

 

เพื่อใช้เปลี่ยนภายในองค์กรเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้วยการประหยัดไฟ หรือ จำหน่ายนำรายได้เข้ามูลนิธิฯ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ภายใต้ชื่อโครงการแรก เติมแสงสว่างให้คนไทย เพื่อช่วยชาติประหยัดไฟ และ โครงการสอง คนไทย ประหยัดไฟ รวมใจ ช่วยไทย ช่วยชาติ โดยส่งมอบหลอดไฟ LED จำนวน 100 ดวง ให้กับ มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด (ถ.จันทร์) เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2556 และ อีก 100 ดวง ให้กับ ศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี วันที่ 19 มิ.ย. 2556

ประเทศจะพัฒนา ถ้าเรารู้คุณค่าพลังงาน บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนให้คนไทยรู้จักใช้พลังงานอย่างพอเพียง

 

 

Last Updated on Wednesday, 19 June 2013 13:52
 
bottom

Copyright © 2010.TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC CO,.LTD.